PHỤ LỤC

I/ Hướng dẫn cài đặt phần mềm và mở khóa
1. Cài đặt
2. Hướng dẫn mở khóa
II/ Hướng dẫn sử dụng phần mềm
1. Lấy IP Server
2. Kết nối Client
3. Giám sát các ứng dụng trên máy con
4. Xem lại lịch sử duyệt web
5. Chặn truy cập vào 1 hoặc nhiều máy
6. Mở chặn website
7. Tắt các máy con giám sát
8. Restart các máy con giám sát
9. Chat với các máy con giám sát

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GIÁM SÁT MÁY TÍNH QUA MẠNG LAN

 

I Cài đặt phần mềm và hướng dẫn mở khóa

 1. Cài đặt phần mềm
 • Link download:
 • Giải zip phần mềm đã tải về
 1. Hướng dẫn mở khóa
 • Mở thư mục Server khởi chạy file “Desktop Monitor [SERVER].exe”
 • Copy ID của phần mềm gửi cho hỗ trợ kỹ thuật để được cấp Key

 • Copy Key được gửi dán và nhấn Active

 • Tắt và khởi động lại phần mềm

II Hướng dẫn sử dụng phần mềm

 1. Lấy IP Server
 • Mở thư mục Server khởi chạy file “Desktop Monitor [SERVER].exe” (là phần vừa được cấp Key) để lấy IP Server => IP Server là 1 dãy IP được sinh ra để Client kết nối
 • Một dãy IP được tạo ra trên phần mềm copy dãy IP đó dùng để kết nối Client.
 1. Kết nối Client (Giám sát các máy tính con)
 • Copy dãy IP trong phần mềm Server
 • Trên máy tính cần giám sát mở thư mục Client -> Khởi chạy file “Client Controller.exe”
 • Dán dãy IP vào và nhấn Connect, sau khi connect thành công có thể tắt client đi để nó tự chạy ngầm. Setup 1 lần và những lần sau client tự khởi động lại khi mở máy tính.

 • Để giám sát bao nhiêu máy tính thì chỉ cần dán dãy IP vào file Client trên các máy tính đó.

Màn hình theo dõi nhiều máy tính

Ghi chú: – Trong trường hợp muốn Client kết nói với máy tính khác:

                   B1: Mở Task Manager, End task theo thứ tự: Client Controller, Desktop Monitor Client

                   B2: Xóa file conn_onfo.txt trong thư mục Client sau đó khởi động lại

 • Server có thể tắt đi bất cứ lúc nào, khi khởi động lại thì các Client đã kết nối sẽ tự kết nối lại
 1. Giám sát các ứng dụng đang chạy trên máy con
 • Trên phần mềm Server ở tab Detail View chọn máy cần theo dõi
 • Click vào biểu tượng Task Manager trên phần mềm
 • Một cửa sổ hiện ra liệt kê tất cả các ứng dụng trên máy tính theo dõi đang được mở

 1. Xem lại lịch sử duyệt web của máy con
 • Trên phần mềm Server ở tab Detail View chọn máy cần theo dõi
 • Click vào biểu tượng Web History trên phần mềm
 • Một cửa sổ hiện ra liệt kê toàn bộ lịch sử duyệt web trên máy tính theo dõi: Có thể xem lịch sử theo ngày, theo tuần, theo tháng hay xem tất cả hoặc có thể xem lịch sử duyệt web trên từng trình duyệt (chrome, coc coc, firefox, internet explorer)

 1. Chặn truy cập vào 1 hoặc nhiều trang web bất kỳ
 • Trên phần mềm Server ở tab Detail View chọn máy cần theo dõi
 • Click vào biểu tượng Block URLs trên phần mềm
 • Một cửa sổ hiện ra, nhập tất cả các url website cần chặn truy cập trên máy tính theo dõi (tốt nhất nên nhập cả 2 dạng có www và không có www. Ví dụ: www.facebook.com và facebook.com)

 • Trên máy tính theo dõi thử mở 1 vài url web chặn nếu không truy cập được là đã chặn truy cập thành công

 1. Mở chặn trang web
 • Trên phần mềm Server ở tab Detail View chọn máy cần theo dõi
 • Click vào biểu tượng Unblock URLs trên phần mềm
 • Phần mềm báo Unblock website OK là các trang chặn trước đó đã được mở chặn
 • Thử mở lại 1 vài url website trên máy tính theo dõi, nếu truy cập bình thường thì đã được mở chặn thành công

7. Tắt các máy con giám sát

 • Trên phần mềm Server ở tab Detail View chọn máy cần tắt máy
 • Click vào biểu tượng Shutdown Computer trên phần mềm
 • Một cửa sổ Set shutdown timeout (in second) bạn điền thời gian tắt máy con giám sát.
 • Nhấn OK sau thời gian bạn đặt thì máy con giám sát sẽ tự động tắt máy.

8. Restart các máy con giám sát

 • Trên phần mềm Server ở tab Detail View chọn máy cần restart máy
 • Click vào biểu tượng Restart Computer trên phần mềm
 • Một cửa sổ Set restart timeout (in second) bạn điền thời gian restart máy con giám sát.
 • Nhấn OK sau thời gian bạn đặt thì máy con giám sát sẽ tự động restart máy.

9. Chat với các máy con giám sát

 • Trên phần mềm Server ở tab Detail View chọn máy cần chat
 • Click vào biểu tượng Message Client trên phần mềm
 • Một cửa sổ Message (max 500 characters) bạn điền nội dung cần chat với máy con giám sát.
 • Nhấn OK để gửi nội dung chat cho máy con giám sát

 • Giao diện Message trên máy con giám sát